Direct contact?

0597-851946 (24 / 7 beschikbaar)
info@industrieledienstverlening.nl

Bedrijfsgegevens

Bij een professioneel zelfstandig bedrijf horen naast een gezonde strategie en inzet ook de nodige administratieve zaken.

Verzekering
Wij hebben diverse verzekeringen. Zo is schade aan onderhanden zijnde machines, opstal en evt. door derden vervoerde machines verzekerd. Ook zijn wij verzekerd voor brand. Hier gelden voorzorgsmaatregelen. Voor de standaard gevallen hebben wij deze altijd bij ons.

Dus machines, projecten en objecten die wij onderhanden hebben zijn  verzekerd en in vertrouwde handen. Waar een standaard goederen transportverzekering niet toereikend is, is deze eenvoudig via ons extra  verzekerd. Ook zijn door ons zelf vervoerde goederen verzekerd.

Note; Als u uw eigen machines verplaatst is dit in de meeste gevallen niet verzekerd. Als wij u hierbij assisteren wel. Dit alles staat duidelijk omschreven in onze leveringsvoorwaarden.

Inschrijving KvK

Het uittreksel van de Kamer van Koophandel kunt u hier downloaden.

Heet-werk-verklaring

Voor het uitvoeren van heet werk gebruiken wij onze eigen heet-werk-verklaring. Hierdoor wordt  duidelijk wat we gaan doen en wie, waar voor zorgt. Ook is na afloop van de werkzaamheden direct duidelijk waar wat is gebeurd en kan de opdrachtgever zelf de nacontrole uitvoeren en de verantwoordelijkheid overnemen.

U kunt onze algemene voorwaarden hier: Leveringsvoorwaarden 2017-2018